Žiadosti na SKF sa dajú do konca marca podať aj elektronicky

20.03.2020

Nové opatrenia v súvislosti s podávaním žiadostí na SKF v čase koronavírusu.

 

Milí členovia SOZA, milí návštevníci,

Vzhľadom na výnimočnú situáciu, ktorá vznikla v dôsledku opatrení proti šíreniu koronavírusu, sme považovali za nevyhnutné prehodnotiť súčasné podmienky otvorenej výzvy na posielanie žiadostí o finančnú podporu projektov zo Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA.

Po dohode s Dozornou radou SOZA upravujeme opatrenie týkajúce sa spôsobu podávania a prijímania žiadostí. Keďže možnosti poštového doručovania zásielok sú v tomto období veľmi obmedzené a odporúčajú sa naozaj len nevyhnutné fyzické návštevy pobočiek, budeme s okamžitou platnosťou akceptovať aj žiadosti zaslané elektronickou cestou.

 

Termín uzávierky ostáva nezmenený – žiadosti prijímame do 31. marca 2020.

Fyzicky vyplnené, podpísané kompletne oscanované žiadosti môžete posielať na adresu Eva.Andrejcakova@soza.sk, prípadne na Komunikacia@soza.sk. Platí dátum odoslania emailom.

Všetkých žiadateľov zároveň upozorňujeme, aby si originály žiadostí dobre uschovali, lebo dodatočne budeme vyžadovať ich zaslanie poštou v papierovej podobe.

Ďalšie informácie ohľadne termínov budeme v prípade potreby aktualizovať na našej webovej stránke.

Želáme veľa síl a trpezlivosti.

 

S pozdravom,

Predstavenstvo SOZA