Oznam pre návštevnkov stránky v súvislosti s koronavírom

13.03.2020

Milí návštevníci SOZA, na základe verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR a v rámci zodpovedného prístupu k situácii okolo šírenia koronavíru ruší Občianske združenie SOZA stránkové hodiny v centrále na Rastislavovej 3 aj na detašovanom pracovisku na Tekovskej 4 až do odvolania. V prípade, že chcete osobne odovzdať poštu, môžete ju vhodiť do schránky vedľa vchodu do budovy.

Ďakujeme za pochopenie

SOZA