Umelci z celej Európy predstavili svoje priority pri tvorbe kultúrnej politiky EÚ a chcú obnoviť parlamentnú medziskupinu pre kultúrny a kreatívny priemysel

26.09.2019

25. septembra sa zástupcovia umelcov z celej Európy zišli v Bruseli, aby sa stretli s poprednými predstaviteľmi európskych inštitúcií na podujatí Meet The Authors, ktorého hostiteľom bol dlhoročný europoslanec Christian Ehler. Za Európsku komisiu sa zúčastnila Mariya Gabriel, eurokomisárka pre digitálnu ekonomiku, rovnako ako vyše 50 europoslancov zo všetkých krajín EÚ, vrátane troch slovenských – Ivana Štefanca, Vladimíra Bilčíka a Michala Wiezika. Toto podujatie malo za cieľ zadefinovať priority tvorcov pre ambicióznu európsku politiku na podporu kultúry, tvorivosti a inovácií.

Zároveň to bola príležitosť pre viacero poslancov EP zo všetkých politických skupín vyjadriť svoju podporu obnoveniu  medziskupiny pre kultúrny a kreatívny priemysel (KKP) /Intergroup on Cultural and Creative Industries/, ktorú inicioval europoslanec Ehler. Odborné štúdie ukázali, že KKP je tretím najväčším zamestnávateľom v Európe a poskytuje viac ako 12 miliónov pracovných miest, často mladým ľuďom. Tvorcovia sú jadrom KKP a organizácia GESAC zastupujúca viac ako 1,1 milióna tvorcov prostredníctvom 32 členov (organizácií kolektívnej správy práv – na Slovensku prostredníctvom SOZA) v EÚ a európskom hospodárskom priestore túto iniciatívu plne podporuje.

Generálna riaditeľka GESAC Véronique Desbrosses uviedla: „Medziskupina pre kultúrny a kreatívny priemysel zohrala významnú úlohu pri prijímaní novej smernice o autorských právach. Vďaka nej bude možné zmierniť nerovnováhu síl, ktorú doteraz využívali predovšetkým americké technologické giganty voči kreatívnemu sektoru a ktorá pomôže zaistiť, aby tvorcovia mohli získať spravodlivejšiu odmenu za svoju prácu. Hoci bola smernica dôležitým krokom správnym smerom, ešte stále je potrebné vykonať množstvo práce a tvorcovia vyzývajú poslancov EP, aby v novom volebnom období podporili ambicióznu politiku EÚ pre tvorcov a kultúrny a kreatívny priemysel ako taký.“

Slovensko na podujatí Meet The Authors zastupovali člen predstavenstva SOZA Tomáš Mikš, ako aj skladateľka, textárka a speváčka Celeste Buckingham. Tomáš Mikš načrtol ďalšie kroky,  ktorými sa budú zaoberať politici v EP ako aj v národných parlamentoch a na ktorých sa bude SOZA, ako jeden z reprezentantov tvorcov, aktívne podieľať: „Kľúčová bude správna transpozícia celoeurópskych reforiem autorských práv do národnej slovenskej legislatívy, a na celoeuróspkej úrovni zastavenie agresívnych pokusov predovšetkým čínskych, amerických a kórejských výrobcov hardvéru o zrušenie doteraz fungujúceho systému náhrad odmien za súkromné rozmnožovanie autorsky chránených diel.“ „Rada som svojou účasťou podporila toto jedinečné podujatie. Veľmi ma teší, že existuje organizácia, ktorá bojuje neustále za naše autorské práva aj na európskej úrovni“, dodala Celeste Buckingham.