Termín grantovej výzvy pre tvorcov filmovej hudby sa predlžuje do 31. októbra

25.09.2019

Na základe uznesenia Dozornej rady SOZA zo dňa 11.9.2019 sa termín na podávanie žiadostí o finančný príspevok na podporu tvorcov filmovej hudby v rámci Sociálneho a kultúrneho fondu predlžuje do 31. októbra 2019. Autori filmovej hudby, ktorí tak doteraz neurobili, môžu posielať svoje žiadosti do tohto nového termínu, buď poštou, e-mailom na pr@soza.sk, alebo priniesť osobne. (u žiadostí zaslaných poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obálke)