Správu online služieb bude pre SOZA vykonávať SUISA Digital Licensing

05.09.2019
Slovenský ochranný zväz autorský zveril spoločnosti SUISA Digital Licensing licencovanie a správu hudobných práv svojich členov v online prostredí pre celý svet. Organizácii SOZA táto spolupráca zjednoduší správu online práv pre svojich členov - skladateľov, textárov a vydavateľov hudobných diel.

Bratislava / Zürich, 5. septembra 2019 - S účinnosťou od októbra 2019 bude spoločnosť SUISA Digital Licensing viesť rokovania s medzinárodnými online službami, ako sú napr. streamingové platformy a ďalšie služby s možnosťou sťahovania diel, v mene slovenskej organizácie kolektívnej správy práv SOZA a integrovať repertoár SOZA do svojich existujúcich licencií. SUISA Digital Licensing je dcérskou spoločnosťou organizácie kolektívnej správy SUISA - organizácie autorov a vydavateľov hudby vo Švajčiarsku, ktorá je taktiež zodpovedná za cezhraničné online licencovanie hudobných diel.

Výrazné zlepšenie služieb pre členov SOZA

Pre SOZA táto spolupráca znamená, že online práva budú spracované z jedného zdroja, namiesto toho, aby SOZA musela jednotlivo riešiť uvedenú problematiku s viacerými organizáciami kolektívnej správy v iných krajinách. „Spolupráca so spoločnosťou SUISA Digital Licensing nám značne zjednoduší správu online práv našich členov,“ hovorí Ľubomír Burgr, predseda predstavenstva SOZA. ‘V konečnom dôsledku z toho budú mať úžitok najmä naši členovia - hudobní tvorcovia a vydavatelia, a to keď dostanú spravodlivý podiel za online používanie ich hudobných diel zo všetkých častí sveta.“ SOZA v súčasnosti spravuje online práva pre viac ako 3000 nositeľov práv na Slovensku.

Administratívna správa práv prostredníctvom platformy MINT

Spravovanie online práv v administratívnej časti bude vykonávať Mint Digital Services, spoločný podnik SUISA a americkej organizácie kolektívnej správy SESAC. Mint Digital Services spravuje databázu so 16 miliónmi zadokumentovanými hudobnými dielami a 96 miliónmi zvukových záznamov, z ktorých 25 miliónov je spojených s kompozíciami. Ide o jednu z najrozsiahlejších databáz na svete pre identifikáciu hudobných diel.

„Tešíme sa, že od októbra začneme reprezentovať repertoár SOZA!“ hovorí Fabian Niggemeier, generálny riaditeľ spoločnosti SUISA Digital Licensing. ‘Pevne veríme, že aj malé a stredné organizácie kolektívnej správy majú právo na najlepšie podmienky udeľovania licencií a správu týchto práv v online priestore. Táto spolupráca nás povzbudzuje, aby sme zabezpečili čo najefektívnejšie a najlepšie služby v záujme švajčiarskych a slovenských nositeľov práv. “

Spolupráca medzi SUISA Digital Licensing a SOZA začne 1. októbra tohto roka.