Grantová výzva - podpora tvorcov filmovej hudby

24.06.2019

Dozorná rada SOZA vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o finančný príspevok na podporu tvorcov filmovej hudby v rámci Sociálneho a kultúrneho fondu. Svoje žiadosti môžete posielať v termíne od 1. júla 2019 do 31. augusta 2019 (u žiadostí zaslaných poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obálke)