O jednotlivých bodoch Valného zhromaždenia SOZA 2019 môžete hlasovať aj elektronicky

22.05.2019

5. júna 2019 sa uskutoční Valné zhromaždenie SOZA, počas ktorého prebehne hlasovanie o stanovených bodoch programu. Na základe Stanov SOZA a Smernice o elektronickom hlasovaní môžete hlasovať vopred a elektronicky. Elektronické hlasovanie nahrádza osobné hlasovanie počas Valného zhromaždenia a hlasovať prostredníctvom neho môžete v termíne od 23. do 31. mája 2019.

O otázkach, ku ktorým odovzdáte hlas prostredníctvom elektronického hlasovania, už nebudete môcť hlasovať v prípade Vašej účasti na Valnom zhromaždení.

O otázkach, ktoré nie sú obsiahnuté v elektronickom hlasovaní (napr. pozmeňovacie návrhy), je možné hlasovať iba osobne počas Valného zhromaždenia.

Hlasovať môžu len členovia s hlasovacím právom, ktorí podpísali novú dohodu o zastupovaní. V prípade dedičov s hlasovacím právom môže hlasovať len spoločný zástupca.

Do práve prebiehajúceho hlasovania sa môžete zapojiť prostredníctvom ISpA, kde si môžete zároveň skontrolovať aj Váš aktuálny členský vzťah.