Veľkú cenu SOZA za rok 2017 získa Marika Gombitová

24.08.2018

Slovenský ochranný zväz autorský na galavečeri v Mestskom divadle Pavla Országha Hviezdoslava vo štvrtok 20. septembra odovzdá ocenenia za rok 2017. Bude to už 22. ročník tohto podujatia, v rámci ktorého budú ocenení nielen autori ale aj nahrávacie spoločnosti s najúspešnejšími zvukovými nosičmi a rádia, ktoré majú najvyšší podiel domácej tvorby vo svojom vysielaní.

„Ceny SOZA sa dajú rozdeliť do dvoch skupín. Výsledky prvej časti sú výsledkom štatistického spracovania hlásení od používateľov, ide o tzv. štatistické ceny. Druhú časť tvoria honorárne ceny, ktoré sa udeľujú na základe rozhodnutia dozornej rady SOZA,“ objasňuje ich princíp jej predseda Matúš Jakabčic a dodáva: „Je to veľmi príjemná časť našej činnosti, pretože môžeme oceniť a pripomenúť si autorskú tvorbu najvýznamnejších osobností slovenskej hudby.“

Veľká cena SOZA za celoživotné dielo sa udeľuje žijúcemu autorovi, ktorý sa svojou tvorbou významnou mierou pričinil o rozvoj slovenskej hudobnej kultúry. Za rok 2017 ju získa Marika Gombitová, jedna z najvýraznejších predstaviteliek slovenskej populárnej hudby, ktorá sa nezmazateľným spôsobom zapísala do jej dejín svojím životným príbehom ako aj tvorbou. Nahrala deväť albumov, na ktoré skomponovala viac ako 60 skladieb. Sú medzi nimi aj také klenoty ako Koloseum, Zem menom Láska, Neznámy pár, Adresa ja adresa ty, Paradiso, V období dažďa a iné.
Marika Gombitová je prvou ženou, ktorá získa toto prestížne ocenenie v jeho doterajšej histórii.

„Ja si ju veľmi vážim a považujem ju za špičkovú autorku. Ukázalo sa, že v Moduse boli nielen traja dobrí speváci, ale aj traja skvelí skladatelia. Už jej prvé skladby, Prstienky z trávy a Na rozlúčku, boli nádherné. Marika má vynikajúce hudobné cítenie, úžasný cit pre melódiu a pre jej výstavbu. Mal som to šťastie, že jej pesničky som počul vtedy, keď ich ešte ako demá nahrala na gitare alebo klávesoch a ukázala v nich svoju melodickú invenciu. Myslím si, že tá cena prichádza v pravej chvíli. Veľmi prajem Marike ďalšie úspechy a verím, že ešte nejaké naše spoločné dielo nahráme,“ povedal textár Kamil Peteraj, ktorý Veľkú cenu SOZA získal za rok 2014. Teraz do jeho zbierky pribudne aj ďalšia honorárna cena – za významný podiel uvádzania domácej tvorby v zahraničí.

„Zápis do Zlatej knihy SOZA sa udeľuje už nežijúcim autorom, ktorí sa významnou mierou zaslúžili o rozvoj slovenskej hudby. Od roku 2003 sa udeľujú dve takéto ceny, pričom obvykle je to tak, že ak jednu cenu získa autor napr. v oblasti vážnej hudby, tak druhá je udelená zástupcovi inej oblasti. Toto pravidlo sme dodržali aj tentoraz,“ predstavuje ďalšiu honorárnu cenu Matúš Jakabčic: „Novými držiteľmi tohto ocenenia sú Ján Zimmer - významný skladateľ vážnej hudby s pozoruhodne rozsiahlym dielom, ktorý bol v minulosti trochu neprávom opomínaný, a Ivan Dubecký, ktorý zasa reprezentuje oblasť ľudovej hudby."

Ján Zimmer (16.5.1926 – 21.1.1993) bol jediným absolventom kompozície u národného umelca Eugena Suchoňa a v štúdiách pokračoval na Hudobnej akadémii Ferenca Liszta v Budapešti, ktoré úspešne ukončil v odbore klavír a kompozícia interpretáciou svojho prvého klavírneho koncertu. Vo svojej tvorbe sa prioritne venoval práve klavíru, čo sa odrazilo na počte diel pre tento nástroj, ktoré aj sám ako klavírista premiéroval. Ďalšou významnou oblasťou jeho kompozičnej práce bola symfonická tvorba a venoval sa aj filmovej hudbe (23 krátkych, 6 celovečerných a 2 televízne filmy), tvorbe pre organ, vokálnej a zborovej tvorbe, je autorom komorných i operných diel.

Ivan Dubecký (22.7.1952 – 23.6.1997) po ukončení štúdia hudobnej vedy na Filozofickej fakulte UK v Bratislave sa v roku 1976 v Slovenskom rozhlase stal prvým dramaturgom práve vznikajúceho Orchestra ľudových nástrojov a podieľal sa na na formovaní tohto medzinárodne uznávaného telesa v oblasti folklórnej hudby. Jeho tvorba predstavuje viac ako štyri stovky pôvodných autorských diel ako aj úprav ľudových skladieb. Získal viacero ocenení na medzinárodnej súťaži rozhlasových nahrávok Prix de musique Rádio Bratislava, skomponoval scénickú hudbu k viacerým rozhlasovým ako aj televíznym rozprávkam a dlhodobo autorsky spolupracoval s najvýznamnejšími sólistami i telesami nášho folklóru.

„Vďaka Cenám SOZA môžeme širšej verejnosti priblížiť aj tých významných autorov, ktorí svojou tvorbou nemajú šancu osloviť všeobecné publikum. A v neposlednom rade história ocenených tvorí niečo ako pamäť slovenskej hudobnej kultúry z pohľadu autorského,“ uviedol Matúš Jakabčic.

Prehľad doterajších držiteľov honorárnych ocenení:

Veľká cena SOZA
1996 Karol Elbert
1997 Ivan Hrušovský
1998 Pavol Zelenay
1999 Roman Berger
2000 Ilja Zeljenka
2001 Július Kowalski
2002 Tomáš Janovic
2003 Marián Varga
2004 Anton Petrík
2005 Miroslav Bázlik
2006 Ondrej Demo
2007 Peter Lipa
2008 Milan Lasica
2009 Milan Dubovský
2010 Juraj Hatrík
2011 Gabriel Jonáš
2012 Miroslav Žbirka
2013 Boris Filan
2014 Kamil Peteraj
2015 Vladimír Godár
2016 Igor Bázlik

Zápis do Zlatej knihy
1996 Gejza Dusík, Eugen Suchoň
1997 Dežo Ursiny
1998 Karol Pádivý
1999 Svetozár Stračina
2000 Jaroslav Filip
2001 Otto Ferenczy
2002 Alexander Moyzes
2003 Tibor Andrašovan, Ján Cikker
2004 Ladislav Gerhardt, Ľudovít Rajter
2005 Dezider Kardoš, Pavol Tonkovič
2006 Vieroslav Matušík, Ilja Zeljenka
2007 Juraj Pospíšil, Jozef Urban
2008 Juraj Beneš, Bohumil Trnečka
2009 Ján Melkovič, Jozef Sixta
2010 Boris Droppa, Jozef Grešák
2011 Ivan Hrušovský, Ján Siváček
2012 Vít Ilek, Ivan Parík
2013 Alexander Albrecht, Štefan Németh-Šamorínsky
2014 Ján Berky Mrenica st., Tadeáš Salva
2015 Peter Kliment, Mikuláš Schneider Trnavský
2016 Marián Kochanský, Dušan Martinček

Cena SOZA sa významný podiel uvádzania domácej tvorby v zahraničí
(do roku 2010 patrila do kategórie štatistických cien, od r. 2011 patrí medzi honorárne)
1997 Erik Aresta
1998 František Dráfi
1999 Peter Nagy
2000 Vašo Patejdl
2001 Miroslav Žbirka
2002 Miroslav Žbirka
2003 Alexander Moyzes
2004 Alexander Moyzes
2005 Miroslav Žbirka
2006 Miroslav Žbirka
2007 Igor Timko
2008 Katarína Knechtová
2009 Roman Ferianc
2010 František Dráfi
2011 Vladimír Godár
2012 Ľubica Čekovská
2013 Vašo Patejdl
2014 Adam Hudec
2015 Slavomír Solovic
2016 Michal Novinski