Správa online práv všetkých členov SOZA je od 1. októbra efektívnejšia. Deje sa tak vďaka spolupráci  so spoločnosťou SUISA Digital Licensing, ktorá v našom mene vedie rokovania s medzinárodnými online službami, ako sú napr. streamingové platformy a ďalšie služby s možnosťou sťahovania diel.
Aby ste získali spravodlivý podiel za online používanie hudobných diel, je kľúčová aj vaša spolupráca. Prinášame vám návod, ako na to:

Nahlasujte svoje nové diela včas, teda hneď po ich vytvorení
V prípade neskorého nahlásenia diela sa výrazne komplikuje dodatočná snaha o reklamovanie chýbajúcej autorskej odmeny za dané dielo.

Odporúčame dôslednú kontrolu pri podpisovaní zmlúv s agregátormi
Niektoré z týchto spoločností používajú zmluvy vychádzajúce z anglo-amerického právneho systému, využívajúce jednorazové vykupovanie práv (tzv. by-out), čo môže skomplikovať, či dokonca úplne znemožniť budúce vyplácanie autorských odmien obvyklým spôsobom.

Používajte všade iba jeden jediný a nemenný názov diela
Akékoľvek odlišnosti v názve diela (napr. dodatky typu radio edit, featuring a pod.) bezpodmienečne vyžadujú, aby toto hudobné dielo bolo nahlásené v SOZA ako iné samostatné dielo, alebo aspoň s viacerými alternatívnymi názvami. Rovnako je to v prípade rôznych jazykových verzií názvu.

Uvádzajte s nahrávkou všetky údaje
V prípade užívateľmi vytváraného obsahu (UGC) na YouTube vždy podrobne a presne vyplňte všetky sprievodné údaje, najmä mená všetkých spoluautorov a názov diela, a to isté požadujte od svojich vydavateľov a agregátorov v ostatných online hudobných službách, kam umiestňujú vašu nahrávku. Rozumieme, že poslucháčov zaujíma okrem názvu diela často iba meno interpreta, alebo kapely, ale pre správnu identifikáciu sú veľmi cenné aj mená autorov. Podobne je potrebné uvádzať tieto údaje na obale CD, respektíve v metadátach MP3, alebo iného elektronického súboru, prostredníctvom ktorého komukoľvek poskytujete svoju nahrávku.